SAMHÄLLSNYTTA AB bildades 2006 av en grupp managementkonsulter med övertygelsen att samhällsnyttan blir allt viktigare för näringslivet.

Utifrån våra tidigare erfarenheter från näringslivet, regeringskansliet, politiken, fackföreningsrörelsen, akademin och den ideella sektorn hade vi konstaterat att:
Vi har sedan starten fokuserat på att hjälpa företag och organisationer att förstå, förverkliga och förmedla sin samhällsnytta.

FÖRETAGET

- företag kan öka sina vinster genom att utveckla sin samhällsnytta

- offentliga och ideella aktörer kan öka sin samhällsnytta genom nya arbetssätt och    bredare samverkan.

SAMHÄLLSNYTTAstart.html

FÖRETAGET

MEDARBETARE

TJÄNSTER

KUNDER

employees.html
clients.html
services.html

KONTAKTUPPGIFTER

TEL: +46 8 410 200 49

E-POST: INFO@SAMNYTTA.SE

ADRESS: SAMHÄLLSNYTTA AB,

KUNGSHOLMSGATAN 8, 112 27 STHLM