MEDARBETARE

Peter Englén har bland annat varit talskrivare åt förre utbildningsministern Carl Tham och utredare på Läkarförbundet. Peter har erfarenhet från SRI/CSR, utbildnings- och forskningssystemet, innovationssystem, kluster- och entreprenörskapsutveckling, kommunal utveckling samt hälso- och sjukvårdssektorn.

Peter arbetar i huvudsak med strategisk rådgivning, besluts- och processtöd vid utvecklingsarbeten, utvärderingar och analys, idéutveckling, varumärkesfrågor samt kommunikation.

PETER ENGLÉN

VD/ SENIORKONSULT

Tel: +46 8 410 200 49, Mob: +46 709 42 03 17,  peter.englen@samnytta.se

Peter Weiderud är ordförande för Samhällsnytta AB och har arbetat som seniorkonsult sedan 2006. Han är utbildad journalist och statsvetare och har lång erfarenhet av politik, internationella relationer och ett brett kontaktnät i Sverige och internationellt. Han har arbetat som generalsekreterare och ordförande för Kristna fredsrörelsen, handläggare för samhällsfrågor åt biskopen i Västerås, Claes-Bertil Ytterberg, talskrivare åt utrikesministrarna Lena Hjelm-Wallén och Anna Lindh, utrikeschef för Svenska kyrkan och utrikespolitisk chef för Kyrkornas Världsråd. Han är ordförande för Sveriges kristna socialdemokrater och har i den rollen säte i Socialdemokraternas verkställande utskott och partistyrelse.

PETER WEIDERUD

STYRELSEORDFÖRANDE / SENIORKONSULT

Tel: +46 8 410 200 78, Mob: +46 733 54 00 74, peter.weiderud@samnytta.se

Anders arbetar nu som VD för Norra Europas första Arkitekturmässa. Anders arbetar även som producent för Material Fusion Congress & Expo 2011 som fokuserar på strategisk forskning och utveckling för Svensk Industri. Han har tidigare arbetat som VD för materialbiblioteket och klustret RÅVARA. Sedan 5 år har han därför arbetet med ett hundratal små och stora industriföretag vilket ger honom unik kunskap kring industristrukturer i allmänhet och material & produktionstekniker, strategisk produktutveckling och varumärkesbyggnad i synnerhet.


Anders är en eftertraktad föredragshållare, workshopsledare och konsult bland en rad kända universitet och företag såväl nationellt som internationellt. Anders har den senaste tiden arbetat med företag och organisationer som Volvo Cars, SAAB automotive, SSAB, Svenska Mässan, UD, 6:e AP fonden, CTH, LTH m.fl.

ANDERS BREITHOLTZ

SENIORKONSULT

Mob: +46 702 281 281, anders.breitholtz@samnytta.se

Claes har en lång erfarenhet av projektledning inom både större och mindre

organisationer. Uppdragen har i stor utsträckning fokuserat på verksamhets-

och processutveckling.


Under de senaste åren har Claes huvudsakligen arbetat med utveckling av nya

kreativa miljöer såsom designklustret på Telefonplan i Stockholm och

Rörstrand Center i Lidköping. Arbetet har bland annat innefattat uppbyggnad

av inkubatorverksamheten Transit vid Konstfack samt entreprenörsprogram för

kreatörer. Claes föreläser även regelbundet om affärsutveckling och

platsutveckling.

CLAES BOMAN

SENIORKONSULT

Mob: +46 70 665 12 24, claes.boman@samnytta.se

SAMHÄLLSNYTTAstart.html

FÖRETAGET

MEDARBETARE

TJÄNSTER

KUNDER

clients.html
services.html
company.html

KONTAKTUPPGIFTER

TEL: +46 8 410 200 49

E-POST: INFO@SAMNYTTA.SE

ADRESS: SAMHÄLLSNYTTA AB,

KUNGSHOLMSGATAN 8, 112 27 STHLM