FÖRSTÅ

Vi genomför nuläges-, trend- och omvärldsanalyser, utifrån ett samhällsnyttoperspektiv, åt såväl näringslivet som den offentliga sektorn och ideella organisationer.


FÖRVERKLIGA

Vi ger strategisk rådgivning hur ledningen kan utveckla sina samhällsnyttoidéer till policys och konkreta åtgärder. Vi kan bidra med processledning.  Vi kan utveckla organisationen och skapa nya samarbeten.


FÖRMEDLA

Vi utvecklar kommunikationsstrategier och bistår våra kunder att kommunicera samhällsnyttan till strategiska målgrupper – ägare, medarbetare, beslutsfattare, kunder, samhället etc.

TJÄNSTER

SAMHÄLLSNYTTAstart.html

FÖRETAGET

MEDARBETARE

TJÄNSTER

KUNDER

employees.html
clients.html
company.html

KONTAKTUPPGIFTER

TEL: +46 8 410 200 49

E-POST: INFO@SAMNYTTA.SE

ADRESS: SAMHÄLLSNYTTA AB,

KUNGSHOLMSGATAN 8, 112 27 STHLM